top of page

Afantasi – En värld utan inre bilder

Vad är afantasi?

Afantasi är ett relativt nytt begrepp inom neurovetenskap och psykologi. Det beskriver personer som inte kan skapa mentala bilder eller uppleva sinnesintryck i sina tankar. Det innebär att de inte kan visualisera bilder, höra ljud, känna dofter, smaker eller känslor i sina minnen.


Forskare tror att afantasi kan vara resultatet av olika mekanismer i hjärnan som inte fungerar som de ska. Det kan bero på en nedsatt koppling mellan olika hjärnområden, vilket hindrar information från att nå fram till områden som ansvarar för att skapa mentala bilder.

Historik kring afantasi

Afantasi som begrepp har funnits sedan 1800-talet, men det var först 2015 som det började få mer uppmärksamhet. Forskaren Dr. Adam Zeman vid University of Exeter i Storbritannien myntade termen efter att ha studerat en patient som förlorade sin förmåga att bilda mentala bilder efter en hjärtoperation. Sedan dess har fler studier genomförts för att bättre förstå detta tillstånd och hur det påverkar de som lever med det.


Forskning kring afantasi

Forskning kring afantasi är fortfarande i sin linda, och det finns mycket kvar att lära om hur och varför vissa människor upplever detta tillstånd. En del studier antyder att afantasi kan vara kopplat till genetiska faktorer, medan andra pekar på miljömässiga orsaker eller skador på hjärnan.


En studie från 2020 publicerad i Cortex undersökte hjärnaktiviteten hos personer med afantasi och fann att de uppvisade lägre aktivitet i hjärnans synliga cortex och andra områden kopplade till bildskapande när de försökte visualisera saker. Detta tyder på att afantasi kan vara resultatet av en nedsatt hjärnaktivitet i dessa områden.


Hur påverkar afantasi vardagslivet?

Personer med afantasi kan uppleva en rad olika svårigheter i vardagen. Dessa kan inkludera problem med att känna igen ansikten, föreställa sig rumsuppfattning, planera och organisera, samt att återkalla detaljerade minnen. Men trots dessa utmaningar kan individer med afantasi leva fullt funktionella liv och utveckla strategier för att kompensera för sina begränsningar.

Hur upptäcker man om man har afantasi?

Att upptäcka afantasi kan vara svårt, eftersom det inte finns någon enhetlig metod för att diagnostisera tillståndet. Många individer med afantasi blir medvetna om sina begränsningar först när de jämför sina upplevelser med andra människor.


För att avgöra om du kan ha afantasi kan du ställa dig själv några frågor, som de jag nämnde i början av detta inlägg. Kan du föreställa dig detaljerade bilder av objekt, platser eller människor i ditt huvud? Kan du "höra" musik eller röster i ditt sinne? Om svaret på dessa frågor är nej, kan det vara möjligt att du har afantasi.


Finns det någon behandling för afantasi?

I nuläget finns det ingen specifik behandling för afantasi, eftersom forskningen kring tillståndet fortfarande är begränsad. Vissa personer med afantasi kan dock dra nytta av strategier som hjälper dem att kompensera för sina svårigheter, såsom att använda verbala beskrivningar, skriva ner information, eller använda fysiska objekt och kartor för att hjälpa till med rumsuppfattning. Vill du läsa mer om hur jag upptäckte att jag hade afantasi och hur jag har hanterat det hela? Läs merAtt leva med afantasi

Att leva med afantasi innebär ofta att man måste anpassa sig till en värld som är utformad för personer med förmågan att skapa och uppleva mentala bilder. Det kan vara en utmaning, men det är också en möjlighet att utforska alternativa sätt att tänka och uppleva världen omkring oss.


Om du tror att du har afantasi, eller om du är intresserad av att lära dig mer om detta fascinerande tillstånd, följ gärna min bloggserie där jag kommer att dela mina egna upplevelser och insikter, samt hålla er uppdaterade om den senaste forskningen och utvecklingen inom afantasi. Håll utkik, fler inlägg kommer inom kort!


Tillsammans kan vi sprida medvetenhet om afantasi och hjälpa andra att förstå och acceptera sina unika sätt att tänka och uppleva världen.


Håll utkik, detta är endast ett inlägg i en bloggserie med kommande inlägg om afantasi. Kontakta mig gärna om du också har fått reda på att du har afantasi och berätta om dina erfarenheter!


LÄS MER OM AFANTASI

Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page